Zameranie vertikálnych žalúzií

Ak objednávate žalúzie aj s montážou ( Košice a okolie ), prídeme k Vám zamerať rozmery my.

1. Šírku merajte v mieste, kde bude upevnený nosník. Treba ubrať cca 1 cm z nameranej šírky, ak chcete žalúziu od steny po stenu ( treba si pozrieť, či nemáte oblúkové zakončenie stropu a odpočítať oblúk od meranej šírky ). Ak chcete žalúziu len na okno pred stenu - pridáva sa na boky presah cca 15 - 20 cm na každú stranu, aby aj pri pohľade z boku bolo okno zakryté. Šírka zadaná v objednávke bude šírka žalúzie ( aj horného nosníka ).

2. Výšku merajte od stropu po zem a odrátajte medzeru od zeme cca 2 - 5 cm podľa vlastného uváženia. Výšku je nutné merať na viacerých miestach a zadať najmenší rozmer, lebo podlahy zvyknú byť krivé. Ak chcete žalúziu len po parapet, je dobré z estetického hľadiska parapet zakryť žalúziou. Výška, ktorú zadáte v objednávke, bude celková výška žalúzie ( nosník + látka)

3. Na objednávku treba zadať ovládanie ( Pravé, Ľavé ) pri pohľade na okno z miestnosti. Zadajte aj potrebnú dĺžku ovládania v cm.

4. Zadajte sťahovanie látok ( vpravo, vľavo, od stredu na strany, do stredu ).

5. Zadajte farbu látok podľa vzorkovníka ( názov a číslo farby ).

Montáž vertikálnych žalúzií

1. Navŕtajte si diery 8 mm na hmoždinky č.8 a zaskrutkujte do nich držiaky nosníka. Treba pritom myslieť na to, že lamely žalúzie sa budú aj otáčať...čiže os žalúzie musí byť od steny, alebo iných predmetov vzdialená aspoň 1/2 zo šírky lamiel žalúzie.

2. Zasuňte nosník do držiakov.

3. Zaveste látky na háčiky, dole do látok vsuňte plastové závažia uškom smerom nahor. Nakoniec pospájajte závažia retiazkou.

4. Vyskúšajte chod žalúzie. Pri prípadnom zaseknutí počas chodu žalúzie treba pohýbať látkou, alebo sa vrátiť späť a skúsiť znovu. Neťahajte ovládanie násilím - môžete poškodiť mechanizmus žalúzie. Šnúru a retiazku ťahajte len kolmo nadol !!!

Späť na vertikálne žalúzie